วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การกำเนิดโลก

การกำเนิดโลก


ซึ่งในปัจจุบันมีสมมติฐานมากมายเกี่ยวกับการกำเนิดโลก ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 แนวทาง ดังสมมติฐานต่อไปนี้
1. สมมุติฐานเนบูลาร์ (The Nebular Hypothesis)เชื่อว่าหลายพันล้านปีที่ผ่านมามีกลุ่มก๊าซและสสารจำนวนมาก หมุนรอบดวงอาทิตย์ ที่เกิดขึ้นใหม่ ต่อมากลุ่มก๊าซและสสารรวมตัวเป็นโลก และดาวเคราะห์ต่าง ๆ ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ เกิดจากกลุ่มก๊าซ และสสารได้รวมตัวกันทำให้มีความร้อนเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นดวงไฟและเย็นตัวลง ทำให้ดวงไฟเกิดการแข็งตัวในส่วนที่เป็นเปลือกโลกหุ้มส่วนที่เป็นของเหลวไว้ภายใน และมีกลุ่มก๊าซและสสารที่มีความหนาแน่นต่ำ เกิดเป็น บรรยากาศห่อหุ้มอยู่รอบโลกขึ้นก่อน ภายหลังได้เกิดกระบวนการภูเขาไฟ ขึ้นอย่างมากมาย หลังจากนั้นเมื่อโลก เย็นตัวลงมากเข้า ส่วนที่เป็นก๊าซและน้ำจะรวมตัวกันเป็นเมฆ และกลั่นเป็นฝนตกลงมา ก่อให้เกิดเป็นทะเลและมหาสมุทร พร้อมกับเกิดกระบวนการต่างๆ เช่น การเกิดภูเขาไฟ การเกิดแผ่นดินไหว การเกิดเทือกเขา การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน เป็นต้น รวมถึงการเกิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2.สมมุติฐานพลาเนตติซิมัล(Planetesimal Hypothesis) โลกและดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์เคยเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์มาก่อน แต่ภายหลังได้หลุดออกมาเป็นดาวเคราะห์ต่างๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์เนื่องจาก แรงดึงดูดของดาวดวงหนึ่งที่โคจรผ่านเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์นั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น